Basis module

 • Beschrijving
 • Meer details

Kost per maand: 49.95 euro

aankoop op USB (zonder abonnement)

 • Module wordt jaarlijks aangepast aan nieuwste wetgeving.
 • blanco veiligheidsdocumenten met o.a. teksten wetgeving, jaaractieplan, globaal preventieplan, identificatiedocument, risicoanalyse, veiligheidsinstructiekaarten, en veel meer
 • wordt niet automatisch verlengd
 • geen permanente updates van bestaande documenten (wel bij Premium module)
 • geen permanente aanvulling van nieuwe documenten (wel bij Premium module)

Uitstekende keuze voor zaakvoerders of preventieadviseurs die meer tijd willen besteden aan hun zaak en minder aan het administratieve gedeelte van de verplichte veiligheidswetgeving. Dit pakket geeft u tientallen, zoniet honderden reeds vooringevulde documenten zoals risicoanalyses, jaar actieplan en globale preventieplan, veiligheidsinstructiekaarten, geldende wetgeving en nog veel meer. Alle documenten zijn heel gemakkelijk naar uw persoonlijke wens aanpasbaar (Excel, Word en Powerpoint) Geen ervaring of kennis over welzijnswet vereist, sterk uitgewerkte documenten en uitleg ter beschikking.

Dit packet bevat o.a.:

 • aangeleverd op USB per post
 • Wetgevingregister
 • Zeer uitgebreide en gemakkelijk hanteerbare mappenindeling conform welzijnswet en codex
 • Zeer veel beschrijvingen van vigerende wetgeving (cc. FOD WASO)

Welke documenten krijgt u ter beschikking:

 • Wetgevingregister volgens codex
 • Jaarverslag van Interne dienst voor preventie en bescherming op he werk (van FOD WASO)
 • uitgewerkt Globaal preventieplan (jaartallen gemakkelijk aanpasbaar)
 • uitgewerkt Jaar Actieplan
 • Template Arbeidsmiddelenchecklist
 • Template Risicoanalyse Kinneymethode
 • Vele reeds uitgewerkte risicoanalyses uit onder andere bouw, magazijn, heffen en tillen, diverse gereedschappen
 • Voorbeeld uitgewerkt rookbeleid
 • Voorbeeld uitgewerkt alcohol- en drugsbeleid
 • Procedure Psychosociale aspecten op het werk
 • EHBO register meldingformulieren
 • Ongevalprocedure
 • Identificatiedocument
 • Template Kwartaalverslag/Maandverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • Template onthaaldocument
 • Diverse controlelijsten voor interne keuringen: o.a. EHBO, heftruck, elektrisch gereedschap, ladders, verlengsnoeren, en veel meer...
 • werkwijze interne keuringen
 • veiligheidshandboek onthaalbrochure
 • Aankoop procedure
 • Template Indienststellingverslag
 • Vele uitgewerkte Veiligheidsinstructiekaarten (o.a. slijpmolen, heftruck, heteluchtpistool, afkortzaag, dakbrander,... uit diverse sectoren) wordt permanent uitgebereid bij Premium module
 • ... + zonder automatische uitbreiding en updates (wel bij Premium module)